Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 08 2011

shewillbeloved
4842 571d

November 06 2011

shewillbeloved
3755 a7bf
shewillbeloved
shewillbeloved
A no tak jeszcze matma i rosyjski :D

shewillbeloved
Historia, Angielski, Biologi.. Co jeszcze kur.wa ?! 
shewillbeloved
Historia, Angielski, Biologi.. Co jeszcze kur.wa ?! 

November 05 2011

shewillbeloved
1386 6872
Reposted frombaidualk baidualk
shewillbeloved
no, I can't take one more step towards you, cause all that's waiting is regret..
— Christina Perri "Jar of Hearts"
Reposted frombaidualk baidualk
shewillbeloved
A mi pozostała jesień
Po prostu jesień
Cały listopad przemyśleń i jedna łza 
W usta gryząca

November 04 2011

shewillbeloved
A jak to jakiś pedofil ? xd
— ja i Justyna
shewillbeloved
Listopad to nie jest łatwy miesiąc, więc ja też będę trudna.
shewillbeloved
6301 c8fd
Reposted bywyswiechtanabaidualk
shewillbeloved
Jezuuu jak mi się dzisiaj nic nie chce ! Nawet do dziewczyn wyjść . 
-,- Co się ze mną dzieję ?!

No ale cieszmy się że PIĄTEK ! 

November 03 2011

shewillbeloved
O jezu.. Jak ja nienawidzę się uczyć.  Masakra.. Przeklęta historia ! 
Chociaż w sumie nie jest tak źle. Uczyłam się systematycznie... hahahaha

Nie no gites - przejże jeszcze kajeciki i ... no właśnie i co?
shewillbeloved
4268 8686
Reposted bynameherhopeinwigilatorkatitaajdianaeyo
shewillbeloved
3953 ca0a
Reposted bysolange8MeAndMyselfperfectguydicemrautynaparapapapaimlovingitpurpa
shewillbeloved
hahahahah.. Jaki Daniel.. ;] 

November 02 2011

shewillbeloved
Wszystko powstaje wskutek przeciwieństw, a wszechcałość płynie jak rzeka.
— Heraklit z Efezu
shewillbeloved
6772 6ce7
Reposted byvertheerbaidualk
shewillbeloved
7097 3bf2
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl